KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

“MADE IN TÜRKİYE” İBARESİNİN KULLANIMI

“Cumhurbaşkanlığı’nın “Marka Olarak Türkiye İbaresi’nin Kullanımına” ilişkin 2012/24 sayılı Genelgesi 4 Aralık 2021 tarihinde, 31679 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak basında da çokça yer almış ve gündem oluşturmuştu.Hayır, genelgede açık bir hüküm olmamasına rağmen basında “Made in Türkiye” ibaresinin zorunlu hale getirildiğine yönelik haberlerin çıkması yasaklandığı yönünde bir algı oluşturdu. Bu durum, özellikle “Made in Turkey” ibaresi bulunan mevcut ihraç ürünlerinin tabi olacağı rejim ve bir geçiş sürecinin olup olmayacağı sorularını gündeme getirdi.

“Made in Türkiye” ibaresine geçiş için bir süre belirlendi mi?

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Bölge Müdürlüğü tarafından Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilen 16.12.2021 tarihinde gönderilen yazıda, “Made in Türkiye” kullanımına geçiş için 1 Mart 2022 tarihine kadar süre verilmişti.

Ancak bu yazının ardından, sektörel derneklerden ve ihracatçı firmalardan gelen talepler üzerine, Ürün Güvenliği ve Denetimi Bölge Müdürlüğü 28.12.2021 tarihli ikinci bir yazı yayınlamıştır. Bu yazıda şu husus öne çıkmaktadır:

“…Bu kapsamda, ihracat iadesi işlemleri bağlamında "Durum Tespit Tutanağı" düzenlenmesi ve etiket kullanımına ilişkin olarak geçiş sürecinin ileri bir tarihe ertelenmesi ile mevcut " Turkey", "Turkei", "Turquie" vb. ibarelerin ikinci bir talimata kadar kabul edilmesi uygun görülmektedir.”

Bu ikinci yazı ile, “Made in Türkiye” ibaresine geçiş konusunda 1 Mart 2022’ye kadar verilen süre kaldırılmış oldu.

Geçiş ne zamana kadar tamamlanmış olmalı?

Yukarıda bahsedilen ikinci yazı ile birlikte, geçiş süreci için kesin bir termin verilmemiş ve ikinci bir talimata kadar ihracat işlemlerinde “Made in Turkey” ibaresi kullanılabileceği belirtilmiştir.

İhracatçı firmaların, ikinci bir talimatla yeni bir tarih belirlenmesi ihtimalini göz önünde bulundurarak olası bir geçiş sürecine hazırlıklı olmaları tavsiye edilir.