KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

23.04.2021 tarihli 31463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.04.2021 tarihli 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ödeneği yeniden uygulamaya konmuştur.

Bilindiği üzere, 4447 sayılı Yasaya eklenen Geçici 23. Madde düzenlemesi ile 30.06.2020 tarihine kadar Koronavirüs kaynaklı zorlayıcı sebep nedeni ile kısa çalışma başvurusunda bulunulabileceği düzenlenmiş olup, bu süre 18.02.2021 tarihli ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu karar doğrultusunda kısa çalışma ödeneği uygulaması 31.03.2021 tarihinde sona ermiştir. Bu kez, 23.04.2021 tarihli 31463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.04.2021 tarihli 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 31.01.2021 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma uygulaması 30.06.2021 tarihine kadar tekrar uzatılmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamada, 2021 Mart ayında uzatma kapsamında kısa çalışmadan yararlanan işverenler için nisan, mayıs ve haziran aylarında İŞKUR tarafından otomatik uzatma işlemi gerçekleştirileceği, işverenlerin İŞKUR ile irtibata geçerek 2021 Nisan ve sonrası için çalışılmayan süreleri bildirmelerinin yeterli olacağı ve salgın sebebiyle daha önce işyerinde kısa çalışma uygulayan ancak 2021 Mart ayında kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işverenlerin de İŞKUR birimleri ile irtibata geçerek gerekli bilgileri vermesi gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu 22.04.2021 tarihli 3910 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı 01.04.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.