KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

01.12.2020 tarihli 31321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.11.2020 tarihli, 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatılmıştır.

Bilindiği üzere, 4447 sayılı Yasaya eklenen Geçici 23. Madde düzenlemesi ile 30.06.2020 tarihine kadar Yeni Koronavirüs kaynaklı zorlayıcı sebep nedeni ile kısa çalışma başvurusunda bulunulabileceği düzenlenmiş olup, kısa çalışma uygulama süresinin uzatılmasına yönelik alınan Cumhurbaşkanı kararlarında da 30.06.2020 tarihi öncesinde kısa çalışma ödeneğine başvuran işyerlerinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edebileceği belirtilmişti.

30.11.2020 tarihli 3238 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile; 01.12.2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için, daha önce 30.06.2020 tarihine kadar olacak şekilde belirlenmiş olan başvuru süresinin 31.12.2020 tarihi olarak uygulanacağı belirtilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının anılan karara ilişkin yazılı açıklamasına göre; Koronavirüs nedeniyle 30 Haziran tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR’a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaları mümkün olacaktır. Bu süre 2021 Haziran ayına kadar uzatılabilecektir.

Buna ek olarak, işe 30.06.2020 tarihi sonrası başlamış olan çalışanların da kısa çalışma ödeneği almaları mümkün olmuştur. 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri ise; hem bu dönemdeki çalışanları için hem de bu dönem sonrası ilave çalışanları için de kısa çalışma ödeneği alabileceklerdir. Hali hazırda kısa çalışma ödeneğinden yararlanan çalışanlar için ise yeni bir başvuruya gerek bulunmamaktadır.

Buna ek olarak, işe 30.06.2020 tarihi sonrası başlamış olan çalışanların da kısa çalışma ödeneği almaları mümkün olmuştur. 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışmaya başvurmuş işyerleri ise; hem bu dönemdeki çalışanları için hem de bu dönem sonrası ilave çalışanları için de kısa çalışma ödeneği alabileceklerdir. Hali hazırda kısa çalışma ödeneğinden yararlanan çalışanlar için ise yeni bir başvuruya gerek bulunmamaktadır.

Karara göre; kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilmeyecektir. Böylece, kısa çalışma ödeneği alanlar işsizlik maaşından tam olarak yararlanılabileceklerdir.

Bakanlıkça yapılan açıklamada ayrıca kısa çalışma ödeneği başvurularının sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabileceği, bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvurunun kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.