KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

02.12.2020 tarihli 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.12.2020 tarihli, 3246, 3247, 3248 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları uyarınca ilave istihdam sağlayan işverenlere sağlanan ve halen yürürlükte olan istihdam teşvik ve desteklerinde süreler uzatılmıştır.

3246 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 1-7252 sayılı Kanun ile düzenlenen kısa çalışmadan normal çalışma sürecine geçen işyerlerinde uygulanan, asgari ücret üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamının Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene sağlanan prim desteğinden yararlanma süresi 3 aydan 6 aya çıkarılırken, bu kapsamda verilecek desteklerin süresi de 30.06.2021’e kadar uzatılmıştır.

3247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 6111 sayılı Kanun ile yürürlüğe giren, 01.03.2011 – 31.12.2020 tarihleri arasında 18 yaş ve üstü tüm kadınlar ile 18-29 yaş aralığındaki tüm gençlerin istihdamı durumunda mesleki eğitime göre değişen sürelerde sigorta primi işveren payının tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacağına ilişkin olan istihdam teşvikleri de 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır.

3248 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 7103 sayılı Kanun ile yürürlüğe giren, 01.01.2018 – 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalıların, işe girdikleri yıldan bir önceki takvim yılındaki ortalama sigortalı sayısına ilave olmaları halinde, bu sigortalıların sigortalı ve işveren paylarının tamamının İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacağına ilişkin destek bakımından teşvik süresi 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır. Aynı kanun ile sağlanan gelir ve damga vergisi teşvikinin süresi ile 2022 yılı Aralık ayına kadar uzatılmıştır.