KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

27.07.2021 tarihli 31550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile, 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez. Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi 9 saati geçemez, ancak bu süre herhangi bir hafta içinde iki kez on saate çıkarılabilir.”

Maddenin önceki halinde, profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresinin 9 saati geçemeyeceği düzenlenmekte ve bu nedenle bu işçilerin günlük çalışma saatleri 9 saatin üzerine çıkamamakta iken, söz konusu değişiklik ile bu işçilerin çalışma saatleri bir hafta içerisinde sadece 2 kez ile sınırlı olmak kaydıyla 10 saate çıkartılabilecektir.