KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için ek motorlu taşıtlar vergisi ihdası ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (“kanun teklifi”) TBMM’ye sunuldu. Kanun teklifi uyarınca, 5520 sayılı kurumlar vergisi kanununun 19/3(b) bendi kapsamında taşınmazlar, iştirak hisseleri ile üretim ve hizmet işletmeleri kısmi bölünme işlemlerine konu edilebilmekte iken; taşınmazlar, kısmi bölünme kapsamından çıkarıldı. 


Buna göre, maddenin yürürlük tarihi olan 01.01.2024’ten itibaren taşınmazlar vergisiz şekilde kısmi bölünmeye dahil edilemeyecek, yalnızca iştirak hisseleri ile üretim ve hizmet işletmeleri kısmi bölünmeye konu olabilecek.