KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 25.07.2023 tarihli duyurusu ile, Veri Sorumluları Siciline (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğü istisnalarına ilişkin kriterler güncellendi.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğüne istisna getirme ve bu istisnaların kapsamını ve uygulanma yöntemlerini belirleme yetkisine sahip. Önceki düzenlemeye göre, ana faaliyetleri özel nitelikli kişisel veri işlemeye dayanmayan ve yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan veri sorumluları VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden muaf tutulmuştu.

Ancak, son dönemde işletmelerin ekonomik göstergelerdeki büyüme ve iş hacimlerindeki genişleme göz önüne alınarak, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği kapsamında yapılan güncellemeler ile “küçük işletme” tanımı yeniden düzenlendi. Yeni tanıma göre, yıllık çalışan sayısı elli (50) kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüz milyon Türk lirasını (100.000.000 TL) aşmayan işletmeler “küçük işletme” olarak tanımlanıyor.

Bu çerçevede, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 06.07.2023 tarihli ve 2023/1154 sayılı kararı ile; ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayan ve yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularının, Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna edilmesine karar verilerek; 25 milyon Türk Lirası olan sınır 100 milyon Türk Lirası’na yükseltildi.

Bu değişiklik ile birçok küçük işletme VERBİS’e kayıt zorunluluğundan muaf olacak.