KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) 11.03.2021 tarihli duyurusu ile Ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 salgını nedeniyle Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğünün 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.

Covid-19 salgını nedeniyle VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin birçok veri sorumlusu veya bunların bağlı olduğu üst kuruluşlar, muhtelif sektör temsilcileri ile bazı kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na iletilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kurul, 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının,

VERBİS’e kayıt yükümlülüklerini yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.