KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Bankacılık ekosistemini yakından etkileyecek Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik Değişikliği”) 25 Mayıs 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Yönetmelik Değişikliğiyle Ne Değişti?

  • Uzaktan kimlik tespiti sürecinin yürütülmesinden önce uyulması gereken genel ilkelere engelli kişileri de kapsayacak şekilde eklemeler yapıldı.

Genel ilkelere yapılan eklemeler kapsamında engelli kişiler için yürütülecek uzaktan kimlik tespiti sürecinde kontroller engelli kişilerin durumu dikkate alınarak yapılacak. Engelli kişilerin uzaktan kimlik tespiti için görüntülü görüşme aşamasında üçüncü bir kişiden yardım alabileceği de yapılan eklemeler arasında yer alıyor. Ancak müşteri temsilcisinin uzaktan kimlik tespiti yaparken yardımda bulunacak üçüncü kişinin sunacağı kimlik belgesinin de fotoğraflarını veya ekran görüntülerini alması gerekiyor. 

  • Tüzel kişilerin kimlik tespiti sürecinde temsile yetkili kişinin ve temsil yetkisinin doğrulanması hakkında eklemeler yapıldı.

Yönetmelik Değişikliği ile tüzel kişinin uzaktan kimlik tespitinin yapılması da hüküm altına alınıyor. Kanun koyucu tarafından yapılan ekleme uyarınca, tüzel kişiyi temsile yetkili kişiden alınan bilgilerin doğrulanmasıyla uzaktan kimlik tespiti yapılabilecek. . Doğrulama, kişiden temsil yetkisi hakkında alınan bilgilerin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (“MERSİS”) veya Ticaret Sicili Gazetesi’nden edinilen bilgilerle eşleştirilmesi suretiyle yapılacak. Tüzel kişiyi temsile yetkili birden fazla kişinin bulunması halinde ise, kimlik tespiti işlemlerinin farklı zamanlarda gerçekleştirilmesi artık mümkün olacak.

Yapılan eklemeler neticesinde, ihtiyaç duyulması halinde, müşteri temsilcisi kimlik tespiti işemleri sırasında, tüzel kişi yetkilisi tarafından sunulan ve kişinin temsile yetkili olduğunu gösteren imza sirkülerinin bir örneğini alabilecek. Kişinin kimlik belgesinde veya MERSİS’te bulunan imza örneği, sirkülerdeki imza örneğiyle karşılaştırılacak ve kişinin temsile yetkili olup olmadığı değerlendirilebilecek. İmza sirküleri ayrıca üzerindeki tarih ve yevmiye numarasıyla teyit edilebilecek.

  • Yönetmelik Değişikliği ile tüzel kişinin kimlik tespitinde kullanılacak bilgilerin doğrulanması ve gerçek faydalanıcının tanınması hakkında yeni maddeler eklenmiştir.

Tüzel kişinin kimliğinin tespit edilmesi amacıyla, tüzel kişiden alınan güncel bilgiler; MERSİS, Ticaret Sicil Gazetesi ve Gelir İdare Başkanlığının veri tabanından alınan bilgilerle karşılaştırılabilecek. Kimlik tespiti sürecinde ayrıca tüzel kişinin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için de gerekli tedbirler alınabilecek.

Kimleri Nasıl Etkiliyor?

Yönetmelik Değişikliği, bankacılık ekosistemi içerisinde yer alan tüm paydaşları etkiliyor. Ancak tüzel kişiler ve engelliler hakkında uzaktan kimlik tespiti yapılması açısından da özellikle önem arz ediyor. 

Yürürlüğe Giriş Tarihi

25 Mayıs 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik Değişikliği içerisinde yer alan hükümler 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Özetle

Yönetmelik Değişikliği ile bankacılık sektöründe artık tüzel kişiler ve engelliler hakkında uzaktan kimlik tespiti yapılabilecek. Uzaktan kimlik tespiti hakkında getirilen değişiklikle bankalar tarafından tüzel kişileri temsile yetkili kişilerden ve engellilerden kişisel veri toplanabilecek. Bu sebeple uzaktan kimlik tespiti süreci yürüten bankaların, işledikleri kişisel verilere ilişkin süreçlerini de yeniden gözden geçirmesi gerekebilir.