KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Dijital cüzdan uygulaması tüm dünyada yaygınlaşırken hem global bir ödeme aracı, hem de tüketicilere güvenli bir alışveriş ortamı sunuyor. 

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’te, 7 Ekim 2023 de değişiklik yapılarak, dijital cüzdan tanımı ve dijital cüzdan hizmetinin sağlanmasına ilişkin koşullar düzenlendi. 
Söz konusu mevzuat değişikliğinden önce de, uygulamada, belirli bir alışveriş hacmine sahip kuruluşlar için, dijital cüzdan uygulamasının ödeme hizmetleri sağlayıcıları aracılığı ile gerçekleştirilmesi talep ediliyordu.
Mevzuat değişikliği ile, hem dijital cüzdan hizmeti tanımı Mevzuat’ta yerini aldı, hem de dijital cüzdan hizmeti sunan kuruluşlara ilişkin şartlar belirlendi. 

Dijital cüzdan nedir?

Dijital cüzdan, müşterinin tanımladığı ödeme hesabına veya ödeme aracına ilişkin bilgilerin saklandığı, bir elektronik cihaz, çevrim içi hizmet veya uygulama olarak sunulan ve müşteriye, tanımladığı ödeme hesabı veya ödeme aracına ilişkin bilgileri kullanarak ödeme işlemi gerçekleştirme imkânı sağlayan ödeme aracıdır. 

Yönetmelik uyarınca, kimler dijital cüzdan hizmeti sunabilir?

•    Ödeme hizmeti sağlayıcısı olanlar ve “ödeme aracının ihraç veya kabülü” kapsamında faaliyet göstermek üzere yetkisi bulunanlar,

•    Dijital cüzdanın, işyerinde ödeme aracı olarak kullanılması ve söz konusu ödeme işlemlerine ilişkin fonun dijital cüzdan hizmeti sunan kuruluş üzerinden aktarılması durumunda, “elektronik para ihraç etme” yetkisi bulunanlar,

•    Dijital cüzdanın, dijital cüzdana tanımlanmış başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdindeki ödeme hesabı veya başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdindeki ödeme hesabı kullanması halinde “ödeme emri başlatma” yetkisi bulunanlar, 

Dijital Cüzdan olarak değerlendirilemeyecek hizmetler nelerdir?

Mevzuat’a göre aşağıdaki koşulların varlığında sunulan hizmetin dijital cüzdan hizmeti olarak değerlendirilmeyeceği düzenlendi:
•    Müşteri verilerinin mevzuatın izin verdiği sınırlar çerçevesinde işyeri veya ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından saklanması, 
•    Müşteri ile hiçbir şekilde hukuki bir işleme doğrudan taraf olunmaması, 
•    Ödeme işleminin müşteri nezdinde herhangi bir şekilde, saklamayı yapan tüzel kişi aracılığı ile gerçekleştirdiği izlenimini yaratmadığı hallerde, 
•    Saklamayı yapan tüzel kişinin ödeme işlemine konu fonun sahibi olmaması, 
•    Yürütülen faaliyetlere ilişkin hak ve yükümlülüklerin açık bir şekilde sözleşme ile belirlenebilir olması,

Mevzuat’ta dijital cüzdan ile ilgili değişikliklerin yapılması uzun zamandırbekleniyordu. Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile birlikte, dijital cüzdan ve dijital cüzdan sağlama koşulları düzenlenerek, aslında uygulama ile Mevzuat uyumlu hale getirilmiş oldu.