KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Tasfiye sonu işlemleri için alacaklılara yapılacak üçüncü ilanın yayın tarihinden itibaren hesaplanan 6 aylık bekleme süresi 3 aya indirilmiştir.

Ağustos 2016’dan itibaren, tasfiyeye girişin tescilinin ardından alacaklılara Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanacak üçüncü ilanı takiben 6 ay olarak uygulanan tasfiye sonu işlemleri için bekleme süresi 06.11.2021 tarih ve 31651 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17’nci maddesi aracılığıyla yeniden düzenlenmiştir. İşbu düzenleme ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 543’üncü maddesinde öngörülen bekleme süresi 3 ay olarak belirlenmiştir.

Şirketlerin ana sözleşmelerinde tasfiye sürecinde kanunda ve bu düzenlemede belirtilen sürelerin aksine daha uzun bir süre öngörülmediği hallerde, tasfiye işlemlerinde bekleme süresi 3 ay olarak uygulanacaktır.