KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Kamuoyunda Sosyal Medya Yasası olarak bilinen 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (“Kanun”)’da, Temmuz ayında yapılan değişiklikle sosyal medya platformlarının Türkiye’de en az bir temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmişti.

1 Ekim’de resmi gazetede yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle, temsilci belirlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde idari para cezası ile başlayan cezaların, kademe kademe reklam durdurma ve servise erişimin yavaşlatılmasına kadar uzanacağı belirtilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarının her birine 10’ar milyon lira ceza kesildiğini, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

Türkiye'de temsilci bulundurmaktan kaçınan sosyal ağ sağlayıcılarına beş aşamalı yaptırım planının ilk aşaması devreye alındı.

Açıklanan ilk cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcılarına, bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek. Yükümlülüğe uymayan sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 90 daraltılacak. Üçüncü aşamada yine temsilci atanmaması halinde Türkiye’deki şirketlerin sosyal medya platformlarına reklam vermesi yasaklanacak. Dördüncü aşamada, talebin yerine getirilmemesi halinde, sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği yüzde 50 daraltılacak ve web sitesinin yavaşlatılması sağlanacak. Son aşamada ise Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurularak internet hızının yüzde 90’a kadar düşmesi istenebilecek. Kanun’a getirilen değişikliğe göre hakim yüzde 50’den az olmamak kaydıyla hız düşürme cezası verecek. Ancak eğer sosyal ağ sağlayıcısı kendisine kesilen cezanın ardından yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul eder ve Türkiye'de temsilcilik açarsa, sosyal ağ sağlayıcılarına kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacaktır.