KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

25 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan ve 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca yeni kurulacak anonim ve limited şirketlerin asgari sermaye miktarlarında artırım yapılmıştı. Söz konusu kararda yer alan belirsizlik, Ticaret Bakanlığı yazısı ile giderildi. 

İlgili karar uyarınca yeni kurulacak anonim şirketler için asgari sermaye tutarı 250.000 TL; limited şirketler için asgari sermaye tutarı 50.000 TL olarak değiştirildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile söz konusu karar sonrasında oluşan belirsizlikler giderildi. Böylece; sermaye azaltım, sermaye artırım, bölünme, tür değişikliği işlemlerinde asgari sermaye tutarlarının dikkate alınması gerekecek. 

Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğü Genelgesi uyarınca:

•    Sermaye Artırım Ve Azaltım: Sermaye artırım ve azaltım kararı tescil işlemlerinde, yeni sermaye cumhurbaşkanı kararınca artırılan asgari sermaye tutarlarından daha az olamayacak (anonim şirketler 250.000 TL’nin altında; limited şirketler 50.000 TL’nin altında sermaye artırımı tescili yapılamayacak),

•    Bölünme İşlemleri: Kısmi bölünme tescil işlemlerinde, sermaye azaltımı yapılması halinde, bölünen şirketin sermayesi yeni en az sermaye tutarının altına inilmeyecek şekilde işlem tesis edilecek,

•    Tür Değişikliği: Tür değişikliği tescil işlemlerinde, yeni ürün sermayesi yeni en az sermaye tutarından daha az olmayacak şekilde işlem tesis edilecek,

•    TTK 376 Kapsamında Yapılacak İşlemler: Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesi kapsamında şirketin sermayesinin ve Kanuni yedek akçesinin kaybına ilişkin yapılacak hesaplamalarda, şirketin tescil edilmiş sermayesi esas alınacak; tedbir alınması gereken durumlarda ise yeni tutarlar çerçevesinde işlem tesis edilecek.

1 Ocak 2024’ten sonra ticaret sicil müdürlükleri nezdinde gerçekleştirilecek tescil işlemlerinde bu açıklamalar çerçevesinde hareket edilecek; burada açıklanmayan durumlarda ise Kararın yürürlük tarihinden itibaren, şirket sermayesinde değişiklik olması halinde yeni en az sermaye tutarları esas alınacak.