KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Şirket karar defterlerinin 2021 Yılı içerisinde de kullanılabilmesi için ara tasdik onaylarının sona sonuna kadar yapılması gerekiyor

2020 yılının sona ermesi ile faaliyet dönemi takvim yılı olan Şirketlerin 31 Ocak 2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu ve Müdürler Kurulu defterlerinin ara tasdikini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Takvim yılından farklı faaliyet dönemine sahip şirketlerin ise faaliyet dönemlerinin sona ermesinin ardından, yeni faaliyet döneminin ilk ayı içerisinde defter ara tasdik işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Ara tasdike tabi olan defterler:

  • Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Karar Defteri
  • Limited Şirketlerde Müdürler Kurulu Karar Defteri 

Ara tasdike tabi olmayan defterler:

  • Pay Defteri
  • Genel Kurul Karar ve Müzakere Defteri (Limited Şirketler için aşağıdaki bilgiyi dikkate almanızı tavsiye ederiz)

Ek olarak Limited Şirketlerde; eğer Genel Kurul Karar ve Müzakere Defteri, ayrı bir Müdürler Kurulu Karar Defteri kullanılmaksızın Müdürler Kurulu Kararları ile birlikte ortak olarak kullanılıyorsa bu defterin tasdiki bir yasal yükümlülük olmamakla beraber Türk Ticaret Kanunu’nun şirkete bu defterler vasıtasıyla sağladığı faydalar ve korumalardan faydalanabilmek adına gerçekleştirilmesi faydalı olacaktır.

Ara tasdikin gerçekleştirilme şekli: Ara tasdik noterler tarafından gerçekleştirilir. Ara tasdik işlemi esnasında ilgili defter ve şirkete ait güncel “Ticaret Sicili Tasdiknamesi” gerekmektedir. Ticaret Sicili Tasdiknamesi, şirkete ait en güncel ve tutarlı bilgileri gösterir nitelikte olmalıdır. Bu tasdikname 2020 yılından itibaren MERSİS üzerinden elektronik belge olarak da temin edilebilmekte olup 2021 Ocak ayı itibarıyla ücreti 72,60 Türk Lirası olmuştur.