KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Blokzincir teknolojileri; sağlık, finans, tedarik zinciri yönetimi ve daha fazlası dahil olmak üzere küresel ekonomideki hemen hemen her sektörde olduğu gibi reasürans ve sigorta sektöründe de devrim yaratma potansiyelini taşıyor.  Sigorta şirketleri ile ilgili sürece dahil tüm tarafların zamandan tasarruf etmesine, maliyetleri düşürmesine, şeffaflığı geliştirmesine, düzenlemelere uymasına ve daha iyi ürünler ve pazarlar oluşturmasına yardımcı olacağı düşünülüyor. Blokzincir teknolojileri en basit haliyle, kullanıcıların verilerini paylaşmasına olanak sağlayan merkezi olmayan bir veri kayıt defteri olarak tanımlanabilir. Veriler şifrelenerek zincirlenen bloklara dağıtılır ve üyelerin ortak kararı olmadan değiştirilemez. Herhangi bir kişinin değişiklik yapmaya çalışması durumunda ise bütün taraflar uyarılır ve ilgili kişinin kimliği açığa çıkar.  

Blokzincir teknolojilerinin sigortacılıktaki en önemli kullanım alanlarından biri, akıllı sözleşmelerdir. Sözleşmeler ve sigorta poliçeleri, poliçenin şartları, koşulları, süresi vb. için bir dizi kural içeren akıllı sözleşmeler olarak elektronik olarak kaydedilebilir. Akıllı sözleşmeler vasıtasıyla bir olayın meydana gelmesi veya belirli bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gibi önceden tanımlanmış koşullara dayalı olarak belirli eylemleri tetikleyecek şekilde programlamalar yapılabilir.

Sigorta sektörü, operasyonların birden fazla ülkeye yayıldığı ve nihai kullanıcı da dahil olmak üzere birçok aktörün bulunduğu bir yapıya sahip olduğu için blokzincir teknolojisinden faydalanılabilir. Bunun yanı sıra sektörel olarak çok sayıda farklı ticari, yasal ve düzenleyici rejime tabidir. Bu nedenle, blokzincir teknolojileri, işletmelerin tüm işlemlerini değişmez niteliğe sahip şifreli bloklarda kaydetmelerine yardımcı olabilir. Sigorta endüstrisi, işlemlerin dağıtılmış defterlere kaydedildiği merkezi olmayan bir ağ aracılığıyla bağlanabilir. İşlemler için güven, blok zinciri üyeleri tarafından konsensüs yoluyla sağlanabilir, böylece üçüncü şahıslara olan ihtiyaç ortadan kalkar. 

Sigortacılıkta Blokzincir Teknolojisi Kullanımı

Sigorta poliçeleri aracılar olmadan doğrudan, basit, güvenli ve şeffaf bir şekilde müşterinin kendisi tarafından yapılabilir. Akıllı sözleşmeler ile talepler otomatik olarak ele alınır ve maliyetler düşürülür. Sigorta talebiyle ilgili bilgiler blokzincirde güvenli bir şekilde belgelenir. Örneğin bir seyahat sigortası şirketi, uçuş verilerini gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve gecikme durumunda ödenmesi gereken tazminatı anında transfer edebilir. Yanlış tazminat talepleri filtrelenir, sigorta dolandırıcılığı gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkmaz. Örneğin, bir araba kazası meydana geldiğinde, Blokzincir; kaza raporu, hasarın fotoğrafları ve polis raporları gibi bilgileri depolamak ve paylaşmak için kullanılabilir. Bu, talep sürecini hızlandırabilir ve bir talebin çözüme kavuşturulması için gereken süreyi azaltabilir.   

Sigorta şirketleri, poliçe bilgilerini, talep verilerini ve diğer ilgili bilgileri güvenli ve şeffaf bir şekilde depolamak için blokzincir kullanabilir. Sigortacılar, blokzincirinde saklanan ilgili bilgilere erişerek bir talebin gerçekliğini hızlı bir şekilde doğrulayabildiğinden, hileli iddiaların önlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, poliçe sahiplerine verileri üzerinde daha fazla kontrol sağlayarak sigorta sektöründeki müşteri deneyimini iyileştirmeye yardımcı olabilir. 

Reasürans şirketleri, operasyonlarını düzene sokmak ve risk yönetimini iyileştirmek için blokzinciri kullanabilir. Reasürans şirketleri, blokzincir tabanlı bir platform kullanarak sigortalama, hasar verileri ve maruz kalınan riskleri şeffaf ve güvenli bir şekilde takip edebilir.

Blockzincir, hayat sigortasındaki talep sürecini otomatikleştirerek, manuel işleme ile ilgili zamanı ve maliyetleri azaltabilir. Akıllı sözleşmeler, poliçe sahibi vefat ettiğinde mirasçılarına otomatik olarak ödeme yapmak üzere programlanabilir.
Blokzincir teknolojisi süreçleri kolaylaştırma, maliyetleri düşürme, şeffaflığı artırma ve müşteri deneyimini iyileştirme potansiyelini taşıyor. Ev, araba, evcil hayvan ve daha fazla sigorta ürünü için AI ve blokzincir teknolojisini birleştiren Lemonade gibi şirketler, sigorta ekosistemini basitleştirmek ve modernize etmek için blokzincirin akıllı sözleşme teknolojisinin gücünden yararlanıyor. 

Sigorta ve reasürans sektörleri, poliçe sahipleri, sigortacılar, reasürörler, komisyoncular ve düzenleyiciler dahil olmak üzere çok sayıda paydaşın dahil olduğu karmaşık bir sektördür. Blokzincir teknolojisinin bu endüstrilerde benimsenmesi potansiyel olarak süreçleri düzene sokabilir, şeffaflığı artırabilir ve maliyetleri azaltabilir. Aynı zamanda ürün ve hizmetlerdeki inovatif çözümler ile müşteri deneyimi ve iletişimi artar.
*Bu makalenin orijinali Harvard Business Review Türkiye'de 13 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. Orijinal makale için lütfen tıklayınız.”