KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

WhatsApp'ın, veri paylaşımını içeren kullanım koşullarını ve gizlilik ilkesini güncellemesi ve söz konusu güncellemelerin kullanıcılar tarafından onaylanmasını istemesi geçtiğimiz aylarda tartışmalara yol açmış ve tepki görmüştü.

Bu doğrultuda, 11.01.2021 tarihinde Rekabet Kurumu tarafından söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alınmış ve WhatsApp tarafından planlanan güncelleme, küresel çapta, 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelenmişti.

21 Mayıs 2021 tarihinde Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre; Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği konusunda Rekabet Kurumuna bildirim yapıldığını belirtti.