KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

2023 yılında, Kurum tarafından toplam 217 birleşme ve devralma işlemi incelenirken, söz konusu işlemlerden 97’sinde hedef şirketin Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş olan şirketler olduğu ve söz konusu işlemlere ilişkin toplam işlem değerinin 163 milyar TL olduğu belirtildi. (özelleştirmeler hariç olmak üzere). 

Rapor incelendiğinde, Türkiye kökenli şirketler arasında gerçekleşen işlemlerin toplam değerinin 81,9 milyar TL civarında olduğu görülüyor. Yaklaşık 35 işlem ise yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmiş olup, yaklaşık tutarı 68 milyar TL’dir. 

Yabancı yatırımcılarda ise işlem sıralamasında ilk üç sırayı Almanya (8 işlem), Hollanda (5 işlem ile) ve Lüksemburg aldı. 2022 yılında ise, yabancı yatırımcılarda ilk 5 işlem Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde mukim yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi. 

Raporda, 2013-2023 dönemine ilişkin olarak, incelenen ortalama işlem adedine de yer verildi. 2023 yılı işlem adedi, son 10 yıl ortalama işlem adedinden düşük olup, 2023 yılında toplam işlem adedinde, bir önceki dönem verileri ile kıyaslandığında %12’lik bir düşüş yaşadığı tespit edildi. 

İşlem değeri bakımından ise 2023 yılında gerçekleştirilen işlemler, son 10 yılın ortalamasından yüksek olup, dolar üzerinden %57,4 artış gösterdi. 

2023 yılında en çok işlemin elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı (yaklaşık 11 işlem), bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler (yaklaşık 11 işlem) alanlarında olduğu gözlemlendi. 
Raporun tamamına linkten ulaşılabilir.