KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

18.02.2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan ve 01.03.2022 tarihinde yürürlüğe giren Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ticaret Bakanlığı tarafından önemli değişiklikler yapıldı.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ndeki Değişiklikler Neler Getirdi?

Tanımlar maddesine ilişkin olarak;

  • Bakanlık Ticaret Bakanlığı olarak güncellenmiş,
  • “Etiket” terimi “fiyat etiketi” olarak değiştirilmiş ve etikette yer alması gerekli olan bilgiler tanım kapsamından çıkarılarak fiyat etiketinin tanımı eklenmiştir.
  • Tanımda malın birim fiyatının, maddede belirtilen kriterlerin malın türüne uygun olan ölçü biriminin net miktarıyla ifade edilen vergiler dahil fiyatı olduğu hususu netleştirilmiştir.
  • Satılan  bir malın net miktarı üzerinden hesaplama yapılması gerektiği, “satış fiyatı” tanımında düzenlenmiştir.
  • “Net miktar” kavramının “Ambalajlı malın, ambalaj malzemesi ve mal ile birlikte ambalajlanan diğer malzemeler hariç miktarı” olarak tanımı yapılmıştır.

Ayrıca etiket ve listelerde bulunması gereken üretim yeri, ayırıcı özelliği, vergiler dahil satış fiyatı gibi hususlara ek olarak depozito bedelinin de ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak etiket ve listelerde bulunması ve belirlenen tüm hususların Türkçe yazılması zorunlu hale gelmiştir.

Perakende olarak satışa sunulan mallara konulan etiketler malın ambalajı veya kapları üzerine de uygun bir yöntemle yerleştirilebilecektir.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişikliğe paralel olarak indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde, indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınacağı düzenlenmiştir. Böylece etiketlerde de indirim fiyatı ve indirimden önceki satış fiyatı bu esasa göre belirtilecektir. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallarda ise indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacaktır.

Değişiklik ile indirim miktarının hesaplamasının değişikliğe uygun şekilde yapıldığının ispat külfeti mal ve hizmet satıcı ve sağlayanlara bırakılmıştır.

İlgili Yönetmelik metnine buradan ulaşabilirsiniz.