KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın, Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklik, 05.08.2021 tarihli ve 31559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (“TCMB”) Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) yaptığı değişiklik, bundan böyle ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından da Uluslararası Banka Hesap Numarası (“IBAN”)  oluşturulmasına imkân sağlayacak.

Tebliğ’in amacı “uluslararası banka hesap numarasının ödeme hizmeti sağlayıcıları tarafından uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek ” şeklinde değiştirilerek buna ek olarak Tebliğ’in “Tanımlar” başlıklı 3. maddesi kapsamına “ödeme hizmet sağlayıcısı”nın tanımı eklenmiştir. Buna göre eski tebliğde yer alan “Banka Kodu” ibaresi de ‘Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı Kodu’ olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ’in değiştirilen 5. maddesiyle, bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları da para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturabileceği belirlenmiştir. Bankaların nezdindeki para transferine konu her bir müşteri hesabı için Tebliğ’de belirtilen esaslar doğrultusunda, IBAN oluşturmaları ve IBAN bilgisini hesap sahiplerine bildirmeleri zorunlu tutulmuştur. IBAN oluşturulurken kullanılacak ödeme hizmeti sağlayıcısı kodları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenecektir.

Bankalar dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarının, para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturması, 6493 sayılı Kanun kapsamında katılımcı olarak yer aldıkları ödeme sisteminin sistem kurallarında bu konuda aksine bir hüküm olmadığı sürece zorunlu tutulmamıştır.

Bununla birlikte, IBAN oluşturan ödeme hizmeti sağlayıcılarının yazılı ve elektronik ortamda para transferine konu olan hesaplara ilişkin olarak müşterileri için oluşturacakları ve üzerinde hesap numarası bulunan belgelerde IBAN’ı göstermeleri zorunlu tutulmuştur. 

Sonuç olarak bankalarla sınırlı olan IBAN oluşturabilme özelliği artık diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarının dahil edilmesiyle daha geniş bir finansal alana açılmış olup, fintech dünyasındaki oyuncuların da hem yerel hem de uluslararası finansal akışa daha hızlı ve uyumlu entegre olmasına imkân sağlanacaktır.