KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Rekabet Kurumu 10.01.2024 tarihli duyurusu kapsamında META Ekonomik Bütünlüğü’ne 12.12.2023 tarihinden itibaren başlamak üzere, Nihai Uyum Çözümü’nün Rekabet Kurumu kayıtlarına girmesine kadar her gün için 2022 yılı gayri safi gelirleri üzerinden 4.796.152,96 TL idari para cezası uyguladı. 

İhlalin Nedeni: 11.01.2021 tarihinde, Rekabet Kurumu tarafından META adına re’sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma ile, META şirketlerininin birbirleri arasında 2016 yılından itibaren veri paylaşımının söz konusu olduğu tespit edildi. Söz konusu soruşturma ile, Facebook’un temel hizmetleri olan Facebook, Instagram ve Whatsapp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrimiçi görüntülü reklamcılık pazarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabeti bozduğuna ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine karar verildi. Bu kapsamda; META’nın söz konusu ihlali sonlandırmak ve etkin rekabeti temin etmek amacıyla gerekli tedbirleri almasına ve Kurum’a sunmasına, gerekli tedbirleri 6 ay içinde yerine getirmesine, ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlanmasından itibaren 5 yıllık süre boyunca ve yılda bir kez olmak üzere Kurum’a rapor sunmasına karar verildi. 

Süre Uzatım Talebi:  Kararın META’ya tebliğ edilmesi ile birlikte, Kurum ek süre talebini kabul ederek, söz konusu tedbirlerin Kurum’a iletilmesi için 09.12.2023 tarihine kadar süre vermişti. (META’nın uyum tedbirlerini Kurum’a sunması için son tarih 11.12.2023 tarihidir). 

Sonuç: META, süresi içinde uyum tedbirlerini Kurum’a sunmuş olsa da, Kurum, META tarafından sunulan çözüm önerilerinin yeterli olmadığına kanaat getirdi. Bu sebeple, META Ekonomik Bütünlüğü’ne 12.12.2023 tarihinden itibaren, Nihai Uyum Çözümü’nün Rekabet Kurumu kayıtlarına girmesine kadar her gün için idari para cezası uyguladı.