KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Bir müvekkil adına ihtarname hazırlarken, muhatap(lar), içerik ve üslup gibi çeşitli faktörlerin dikkatle değerlendirilmesi gerekir. Her biri hakkında ayrıntılı bilgi ve bunlara ek olarak dikkate alınması gereken talep türleri şu şekildedir.

Muhataplar:

Bir ihtarnamenin kime gönderileceğini belirlerken, konum, sorumluluk ve yetki gibi etkinlik temelli faktörleri göz önünde bulundurmak ve her bir alıcının durumunu ve adresini doğrulamak için ayrıntılı inceleme yapmak önemlidir. İhtarname, yalnızca alıcının web sitesine veya WHOIS kayıtlarına bağlı kalmadan, yetkili ve kimliği belirlenebilir kişilere gönderilmeli ve ihtilafta meşru menfaati bulunmayan kişilere gönderilmemelidir, zira bir ihlal iddiası için aleniyet sağlamak ters tepebilir ve karşı dava açılmasına neden olabilir.

İçerik:

Ticari marka ihtarnameleri genellikle şablonlara dayanır, ancak yanlış tanımlamaları önlemek için dikkatli bir şekilde özelleştirilmesi gerekir. Bu ihtarname, tarafların ve ilgili markaların tespitini, ihlalin ayrıntılarını ve kötü niyetin varlığına dair kanıtları içermelidir. Ayrıca, halihazırda alınmış olan önlemleri belirtmeli, alıcıdan eylem talep etmeli, son yanıt tarihini ve uymamanın sonuçlarını içermeli ve tüm müşteri haklarının sorumluluğunu reddetmelidir. Konuyla ilgili belgeler ekte sunulabilir.

Üslup:

Bir ihtarnamenin üslubu bakımından dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır: ihtarnamenin amacı, potansiyel olumsuz sosyal medya tepkisi, ileride kurulabilecek bir iş ilişkisi potansiyeli, ihlale konu olan kullanımın süresi ve müvekkilin dava açma yönündeki kararlılığı.
- İhtarnamenin üslubu, müvekkilin amacının bilgilendirmek mi yoksa daha agresif bir duruş sergilemek mi olduğuna bağlı olarak değişebilir. Diğer amaçlar farklı bir üslup gerektirebilir.
- Günümüz internet çağında, ihtarname çevrimiçi olarak yayınlanabilir ve eldeki konuyla orantısız olarak görülebilir. İhtarnamenin üslubu buna göre ayarlanmalıdır. 
- Gelecekte bir iş ilişkisi mümkünse, ihtarname karşılıklı yarar sağlayacak bir çözüme ulaşma arzusunu yansıtmalıdır.
- İhtarnamenin üslubu, ihlal olduğu iddia edilen kullanımın uzunluğuna bağlı olarak değişebilir.
- İhtarnamenin dili, müvekkilin gerekirse dava açma niyetini yansıtmalı, ancak boş tehditlerden kaçınılmalıdır.

Talepler ve İstekler:

İhtarnameler içerdiği agresyon ve talep düzeyine göre değişiklik gösterebilir. Bazıları alıcının kullanımıyla ilgili endişelerini dile getirebilir ve alıcının sorunu çözmek için ne gibi adımlar atacağını sorabilir. Diğerleri ise kullanımın derhal durdurulmasını, kullanımın aşamalı olarak durdurulmasını veya söz konusu markayı taşıyan ürünlerin muhasebeleştirilmesi ve/veya imha edilmesi gibi daha kapsamlı taleplerde bulunabilir. İhtarnameler ayrıca mal sahibinden, ihlale konu isim altında faaliyet gösteren veya ihlale konu malları satan bir perakendeciye karşı harekete geçmesini de talep edebilir. Talepler duruma göre değişebilir ve her durumda kullanılabilecek örnek bir dil bulunur.