KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 01 Mayıs 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile kripto para hizmet sağlayıcıları, Tedbirler Yönetmeliği’nin 4. maddesi kapsamına dahil edildi.

Buna göre; 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Kanun’un (“5549 sayılı Kanun”) uygulanmasında “kripto varlık hizmet sağlayıcıları” ile “tasarruf finansman şirketleri” yükümlüler arasına eklenmiş olup, bundan böyle 5549 sayılı Kanun’un uygulanmasına yönelik olarak; suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlülüklerini yerine getirmekle mükellef olacak.

“Kripto varlıklar” ilk defa 16 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından “dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar” olarak tanımlanmış olup, henüz “kripto varlık hizmet sağlayıcısı” kavramı tanımlanmamıştır.

İlerleyen zamanlarda kripto varlıklar konusundaki düzenleyici gelişmelerin devam etmesiyle, kripto varlık hizmet sağlayıcısı olmanın kriterlerinin de şekillenmesi beklenebilir.