KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) 25.06.2021 tarihinde “Ortaklıkların VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü” ve “Dernek, Vakıf ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü” hakkında iki ayrı duyuru yayınladı. 

Ortaklıkların VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü:

Kurum, iş ortaklığı / konsorsiyum / adi ortaklıkların Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülükleri hususunda tereddütler yaşandığını ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)‘nun 16. maddesine atıf yapılarak, sicile kayıt yükümlülüğünün asıl amacının, kişisel veri işleme süreçlerinin şeffaf ve ilgili kişilere hesap verebilir nitelikte yürütülmesi olduğunu hatırlatmıştır. 

Bu doğrultuda Kurum, iş ortaklığı / konsorsiyum / adi ortaklık gibi yapılar altında gerçekleştirilen faaliyetlerde işlenen kişisel verilerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (“VERBİS”) bilgi girişi olarak yansıtılmasının önem arz ettiğini ve ortaklığı oluşturan ortaklardan hâlihazırda VERBİS’e  kayıt yükümlülüğü bulunanların VERBİS’e kayıtları esnasında kendi faaliyetleri ile birlikte ortaklık faaliyetleri kapsamında işledikleri kişisel verilere ilişkin olarak da bilgi girişi yapması gerektiğine karar vermiştir. 

Dernek, Vakıf ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü:

Kurum, dernek, vakıf ve sendikalara ait iktisadi işletmelerin VERBİS’e kayıt yükümlülükleri hususunda tereddütler yaşandığını,
Kişisel verileri Koruma Kurulunun 22/04/2020 tarihli ve 2020/315 sayılı Kararı ile değişik 02/04/2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kararı uyarınca “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” için sicile kayıt yükümlülüğüne istisna getirildiğini belirtmiştir. 

Kurul, dernek, vakıf ve sendikaların VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmesine ilişkin kriterler açısından yapılan değerlendirme sonucunda; gelir elde etmek amacıyla yürüttükleri ticari faaliyetleri nedeniyle dernek, vakıf ve sendikaların iktisadi işletmeleri için söz konusu istisnanın uygulanmasının uygun olmayacağını belirtmekte olup, bu ifadenin “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunmayanlar” olarak değiştirilmesine karar vermiştir.

Bu doğrultuda Kurul, yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunanların VERBİS’e kaydolmaları ile VERBİS’e kayıtları esnasında yalnızca iktisadi işletmelerin faaliyetlerine ilişkin bilgi girişi yapmalarının gerektiğine karar vermiştir.