KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Rehberde, yapay zekâ alanında faaliyet gösteren, geliştiriciler, üreticiler, servis sağlayıcılar ve karar alıcılar için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerin korunması amacına yönelik öneriler bulunmaktadır.

15.09.2021 tarihinde yayınlanan rehber yapay zekâ alanında yapılan/yapılacak çalışmalara yönelik tavsiyeleri içermekte ve ayrıca söz konusu çalışmalar kapsamında kişisel verilerin korunması hususunda açıklık sağlanmasının hedeflendiği belirtilmiştir.
Rehberin hazırlanması sürecinde Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan “Yapay Zekâ ve Kişisel Verilerin Korunması Rehber İlkeleri” ile OECD tarafından hazırlanan “OECD Yapay Zekâ Konseyi Önerileri” ve
Avrupa Konseyi’nin “Güvenilir Yapay Zekâ için Taslak Etik Kuralları” çalışmalarından faydalanıldığı bildirilmiştir.

İlgili rehbere buradan ulaşabilirsiniz.