KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

28.02.2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2024-32/69) ile dövizle ödeme yasağı hükümlerinde değişikliğe gidilerek Tebliğ’e istisnai düzenlemeler eklendi.

Neler Değişti?

Yeni düzenleme ile Tebliğ’in 8. Maddesinin 9. Fıkrasına eklenen bentler Türk parası cinsinden ödeme zorunluluğuna istisna olarak getirildi. Aşağıda belirtilen Türkiye’de yerleşik kişiler arasında akdedilen menkul satış sözleşmelerine ilişkin ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden yerine getirilebilir;

a. 19.04.2022 tarihinden önce akdedilen menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında yine bu tarihten önce tedavüle giren kıymetli evraklar (bono, çek, poliçe vd.) kapsamında yapılacak ödemeler,

b. 19.04.2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamında yapılacak ödemeler,

c. Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında yapılacak kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ve bu işlemlerin takası kapsamındaki ödemeler,

ç. Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ kapsamında, aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak Dış Ticaret Sermaye Şirketleri veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar ile 17/8/2022 tarihli İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki İhracat Konsorsiyumu ve 24/8/2022 tarihli E-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki E-İhracat Konsorsiyumu statüsüne sahip şirketler üzerinden aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilecek ihracatlara yönelik menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödemeler,

d. Gümrük beyannamesine tabi tutulan ihrakiye satış ve teslimi dahil Gümrük Kanunu’ndaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine ilişkin akdedilen menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödemeler ve

e. Serbest bölgede faaliyet gösteren şirketler ile dış ticaret işlemleri doğrultusunda yapılan menkul satış sözleşmesine konu malların teslimine ilişkin ödemeler

Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Tebliğ m.8/9’a eklenen (a), (b) ve (c) bentleri 21.04.2022 tarihinden itibaren yayımı tarihinde, diğer hükümler ise yayımı tarihinde (28.02.2024) yürürlüğü girdi. Konu ile ilgili Tebliğ’e linkten ulaşabilirsiniz.