KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) Resmî Gazete'nin 01 Nisan 2021 tarihli sayısında yayımlandı. Yönetmelik ile bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak bankacılık hizmetlerine yönelik olarak, mesafeli olsun veya olmasın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden, yazılı şeklin yerine geçecek şekilde ya da mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına dair usul ve esasların belirlenmesi amaçlanıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (“BDDK”), yeni yönetmelik ile 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Türkiye'de bankacılık işlemleri, banka şubesine gitmeden uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle müşteri temsilcisi ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile elektronik ortamda gerçekleştirilebilecektir. Böylece BDDK, getirdiği bu yeni düzenlemeyle, MASAK ve alt yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, ıslak imzanın yerine geçebilecek mesafeli kimlik tespitinin önünü açmış oldu. Ayrıca kâğıt, posta ve kurye masrafları olmaksızın sözleşme imzalanması, görüntülü görüşme ile kimlik tespiti de mümkün kılınmıştır.

Yönetmelik kapsamında uygulanacak uzaktan kimlik tespiti sürecinde, kişinin uzaktan kimlik tespitinin yapılması amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6.maddesinde tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerinden yalnızca “biyometrik veri”si kullanılabilecek ve kişinin buna dair açık rızası elektronik ortamda kayıt altına alınacaktır. Ayrıca yapılan görüntülü görüşmede olası riskler dikkate alınarak yeterli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulması da zorunlu hale getirilmiştir.

BDDK bu Yönetmelik ile, dijitalleşen dünyanın gerekliliklerini de gözeterek ileriye yönelik bir adım atmış oldu.