KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (“Karar”) 30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre, Türk Ticaret Kanunu’nun 398. maddesi kapsamında bağımsız denetim kapsamında tutulan şirketler ve bağımsız denetime ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılmıştır. Karar 01.01.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Buna göre;

  • Herhangi bir eşiğe tabi olmaksızın; Karar’ın ekinde (I) sayılı listede belirtilen şirketler (Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden bazıları sayılmıştır) bağımsız denetime tabidir.
  • Aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan diğer şirketler bağımsız denetime tabidir:

Son olarak, (I) sayılı listede belirtilen şirketler dışındaki Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi şirketler, yine ekli listelerde belirtilenler hariç olmak üzere sermayesinin en az %50’si devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum kuruluşlarına ait olan şirketler, tasfiye komisyonlarınca yürütülen tasarruf finansman şirketleri kapsam dışı bırakılmıştır.