KPLAW

İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2, 34330,
Levent / Istanbul, Turkey

CONTACT

T: +90 (212) 249 29 39
M: info@kplawtr.com

25 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı* uyarınca anonim ve limited şirketlerin kuruluşu için gerekli asgari sermaye tutarları artırıldı. 

Karar uyarınca Türk Ticaret Kanunu’nun 332. maddesinin birinci fıkrası ve 580. maddesinin birinci fıkrası değiştirildi.

Yeni düzenlemeye göre; 

•    Anonim şirketler için 50.000 TL olan asgari sermaye tutarı 250.000 TL,

•    Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketler için 100.000 TL olan en az başlangıç sermayesi tutarı 500.000 TL,

•    Limited şirketler için 10.000 TL olan asgari sermaye tutarı 50.000 TL, 
olarak değiştirildi.

Söz konusu değişiklik 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olacak, bu tarihten sonra kurulacak şirketlere uygulanacak. 

Sermayesi, belirlenen yeni tutarların altında bulunan mevcut şirketler için sermaye artırım zorunluluğu bulunmamakla birlikte, Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda bu şirketlerin özkaynak yapılarını güçlendirmeleri bakımından sermayelerini en az anılan tutarlara artırmalarında fayda olduğu ifade edildi. 

Bununla birlikte aşağıdaki konulara ilişkin olarak da düzenleme yapılması bekleniyor. 

-    Söz konusu asgari sermaye tutarının yeni kurulacak şirketlere uygulanacağı belirtiliyor. Buna göre, 01.01.2024 tarihinden itibaren esas sermaye artırımı yapmak isteyen şirketlerin, sermaye artışının en az asgari sermaye tutarı kadar olması konusunu değerlendirilmeleri gerekiyor.   

-    Şirketlerin eş zamanlı esas sermaye artırım ve azaltım işlemlerinde, sermaye azaltımı, asgari sermaye tutarına kadar yapılabiliyordu, bu düzenleme ile, hangi tutarın dikkate alınacağı belirsizliğini koruyor. 

-    Ticaret sicil müdürlüklerinin iş yükü de düşünüldüğünde, mevcut şirketler için de bir geçiş dönemi öngörülerek, esas sermayelerinin asgari sermaye tutarına getirilmesi bekleniyor.  

* İlgili karara buradan ulaşabilirsiniz.